Mental health and associated factors in the general population of Latvia during the COVID-19 pandemic (ICPSR doi:10.25143/FK2/0MQSI9)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Mental health and associated factors in the general population of Latvia during the COVID-19 pandemic

Identification Number:

doi:10.25143/FK2/0MQSI9

Distributor:

Dataverse

Date of Distribution:

2021-02-09

Version:

1

Bibliographic Citation:

Elmars Rancans; Jelena Vrublevska; Ilana Aleskere; Baiba Rezgale; Anna Sibalova, 2021, "Mental health and associated factors in the general population of Latvia during the COVID-19 pandemic", https://doi.org/10.25143/FK2/0MQSI9, Dataverse, V1, UNF:6:Nm69I2LyBUAExzyzNTq+mg== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Mental health and associated factors in the general population of Latvia during the COVID-19 pandemic

Identification Number:

doi:10.25143/FK2/0MQSI9

Authoring Entity:

Elmars Rancans (Riga Stradinš University Department of Psychiatry and Narcology)

Jelena Vrublevska (Riga Stradinš University Department of Psychiatry and Narcology)

Ilana Aleskere (Riga Stradinš University)

Baiba Rezgale (Riga Stradinš University)

Anna Sibalova (Riga Stradinš University)

Grant Number:

VPP-COVID-2020/1-0011

Distributor:

Dataverse

Date of Distribution:

2021-02-09

Study Scope

Keywords:

Medicine, Health and Life Sciences, COVID-19, pandemic, depression, anxiety, suicidality, mental health, Latvia

Abstract:

The goal of the study was to assess mental health, socio-psychological and behavioural aspects in the representative sample of Latvian general population in online survey, and to identify vulnerable groups during COVID-19 pandemic and develop future recommendations. The study was carried out from 6 to 27 July 2020 and was attributable to the period of emergency state from 11 March to 10 June 2020. The protocol included demographic data and also data pertaining to general health, previous self-reported psychiatric history, symptoms of anxiety, clinically significant depression and suicidality, as well as a quality of sleep, sex, family relationships, finance, eating and exercising and religion/spirituality, and their changes during the pandemic. The Center for Epidemiologic Studies Depression scale was used to determine the presence of distress or depression, the Risk Assessment of Suicidality Scale was used to assess suicidal behaviour, current symptoms of anxiety were assessed by the State-Trait Anxiety Inventory form Y.

Methodology and Processing

Data Access

File Description--f21

File: 5736_Mental_Health_data_file_psychiatrists.tab

 • Number of cases: 2608

 • No. of variables per record: 154

 • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:Nm69I2LyBUAExzyzNTq+mg==

Variable Description

List of Variables:

 • wt - Svaru koeficients
 • INTNR - Interview number
 • A_SADALA - A. VISPĀRĪGIE DATI
 • A1 - Jūsu dzimums
 • A2 - Jūsu dzimšanas gads
 • A3 - Vietas tips (4)
 • A3_2 - Vietas tips
 • A3_regions - Reģions
 • A4 - Kāda ir Jūsu tautība?
 • A4_cits - Cita (lūdzu norādīt): Kāda ir Jūsu tautība?
 • A5 - Kāds ir Jūsu ģimenes stāvoklis?
 • A6 - Cik cilvēku ārkārtas situācijas laikā dzīvoja mājsaimniecībā, kurā dzīvojāt Jūs (ieskaitot Jūs)?
 • A7 - Cik Jums ir bērnu līdz 18 gadiem (ieskaitot) (neskatoties uz to, vai jūs dzīvojat kopā ar tiem vai nē)?
 • A8 - Kāda ir Jūsu izglītība?
 • A9 - Kāda ir Jūsu nodarbinātība?
 • A10 - Vai Jūs esat nodarbināts (-a) veselības aprūpes nozarē?
 • A11 - Vai ārkārtas situācijas laikā Jūs turpinājāt strādāt savā profesijā?
 • B_SADALA - B. VISPĀRĒJS VESELĪBAS STĀVOKLIS ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ
 • B1 - Kopumā Jūsu veselību ārkārtas situācijas laikā var raksturot šādi:
 • B2 - Vai Jums ir kāda hroniskā saslimšana (piemēram: cukura diabēts, hipertensija, astma, u.c.)?
 • B3 - Lūdzu, uzrakstiet minēto hronisko saslimšanu (-as):
 • B4 - Vai Jūs esat tuvs radinieks vai aprūpētājs kādam cilvēkam, kurš ir augsta riska grupā inficēties ar COVID-19?
 • B5_1 - Vai Jums kādreiz ir bijusi kāda nopietna psihiskās veselības problēma, kuras dēļ Jūs vērsāties pie psihoterapeita vai cita psihiskās veselības speciālista vai ārstējāties ar medikamentiem?: Nē
 • B5_2 - Trauksme
 • B5_3 - Depresija
 • B5_4 - Psihotiski traucējumi
 • B5_5 - Bipolārie traucējumi
 • B5_6 - Cits
 • B6_1 - Vai Jūs pašlaik jebkādā veidā ārstējat savu psihisko veselību?: Nē
 • B6_2 - Psihoterapija
 • B6_3 - Antipsihotiskie medikamenti
 • B6_4 - Antidepresanti
 • B6_5 - Trankvilizatori/benzodiazepīni (Lexotanil, Xanax, Fenazepam, Clonazepam u.c.)
 • C_SADALA - C. DOMAS PAR COVID-19
 • C1 - Vai Jums ārkārtas situācijas laikā bija bail saslimt ar COVID-19?
 • C2 - Vai ārkārtas situācijas laikā Jūs uzskatījāt, ka piesardzības pasākumi valstī bija efektīvi?
 • C3 - Vai iespēja, ka Jūsu ģimenes loceklis varētu saslimt ar COVID-19 un nomirt tā dēļ, Jūs biedēja?
 • C4 - Vai Jūs biedēja, ka gadījumā, ja Jūs saslimtu ar COVID-19, daži cilvēki attālinātos no Jums un vēlāk izturētos pret Jums savādāk?
 • D_SADALA - D. DOMAS PAR VEIKTAJIEM PASĀKUMIEM (PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZOLĀCIJA) ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ
 • D1 - Ārkārtas situācijas laikā, laika periods, ko Jūs pavadījāt ārpus mājas iemeslu dēļ, kas nebija saistīti ar Jūsu darbu, bija:
 • D2 - Vai Jūs bijāt ārkārtas situācijas laikā izolēts(-a) mājās?
 • D3 - Saskaņā ar PVO sniegtajiem norādījumiem ārkārtas situācijas laikā bija jāveic daži piesardzības pasākumi, lai novērstu COVID-19 vīrusa izplatīšanos. Vai Jūs uzskatāt, ka veicāt atbilstošus piesardzības pasākumus?
 • D4 - Vai Jūs uzskatāt, ka bijāt saņēmis pietiekamu informācijas apjomu par veikto piesardzības pasākumu nepieciešamību?
 • E_SADALA - E. ĢIMENE
 • E1 - Ārkārtas situācijas laikā Jūs jutāt nepieciešamību komunicēt ar citiem Jūsu ģimenes locekļiem:
 • E2 - Ārkārtas situācijas laikā Jūs vēlējāties saņemt emocionālu atbalstu no citiem Jūsu ģimenes locekļiem:
 • E3 - Ārkārtas situācijas laikā Jums ir bijuši konflikti ar pārējiem Jūsu ģimenes locekļiem:
 • E4 - Kā ārkārtas situācijas laikā bija mainījusies Jūsu vispārējā attiecību kvalitāte ar citiem Jūsu ģimenes locekļiem salīdzinājumā ar attiecībām pirms ārkārtas situācijas sākšanās?
 • E5 - Vai ārkārtas situācijas laikā Jums izdevās uzturēt ikdienas ierasto kārtību (pamošanās no rīta, regulāras ēdienreizes un gulēšanas stundas, aktivitātes) gan pašam (ja dzīvojat viens pats), gan kā ģimenei?
 • E6 - Ja Jums ir bērni, cik sarežģīti bija tikt galā ar viņu ikdienas dzīvi un uzvedību ārkārtējas situācijas laikā?
 • E7 - Vai ārkārtas situācija Jums radīja finansiālas grūtības?
 • F_SADALA - EMOCIONĀLĀ PAŠSAJŪTA
 • F1_F20 - Ārkārtas situācijas laikā:
 • F1 - Es jutos mierīgs(-a)
 • F2 - Es jutos droši.
 • F3 - Es jutos uzvilkts (-a)
 • F4 - Es jutos saspringts (-a)
 • F5 - Es jutos brīvi.
 • F6 - Es jutos apbēdināts(-a)
 • F7 - Es uztraucos par iespējamām neveiksmēm/nelaimēm.
 • F8 - Es jutos gandarīts(-a)
 • F9 - Es biju nobijies(-usies)
 • F10 - Es jutos komfortabli.
 • F11 - Es jutos pašpārliecināts (-a)
 • F12 - Es jutos nervozs (-a)
 • F13 - Es jutos nemierīgs (-a)
 • F14 - Es biju neizlēmīgs (-a)
 • F15 - Es biju atslābināts (-a)
 • F16 - Es jutos apmierināts (-a)
 • F17 - Es jutos uztraucies (-usies)
 • F18 - Es jutos apmulsis (-usi)
 • F19 - Es jutos nosvērts (-a)
 • F20 - Es jutos patīkami/mierīgi
 • F21 - Kā ir mainījies Jūsu emocionālais stāvoklis attiecībā uz trauksmes un nedrošības parādīšanos salīdzinājumā ar laiku pirms COVID-19 epidēmijas?
 • G_SADALA - EMOCIONĀLĀ PAŠSAJŪTA
 • G1_G20 - Ārkārtas situācijas laikā vismaz vienas nedēļas laikā:
 • G1 - Mani uztrauca lietas, kas parasti neuztrauc
 • G2 - Es nevēlējos ēst; mana ēstgriba bija slikta
 • G3 - Es nevarēju izvairīties no grūtsirdības pat ar ģimenes vai draugu palīdzību
 • G4 - Es jutu, ka man iet tik pat labi, kā pārējiem cilvēkiem
 • G5 - Man bija grūtības koncentrēties uz to, ko es daru
 • G6 - Es jutos nomākts (-a)
 • G7 - Es jutu, ka viss, ko es daru, pieprasa pūles
 • G8 - Es biju cerību pilns (-a) par nākotni
 • G9 - Man bija domas, ka mana dzīve nav izdevusies
 • G10 - Es biju baiļpilns (-a)
 • G11 - Man bija miega traucējumi
 • G12 - Es biju laimīgs (-a)
 • G13 - Es runāju mazāk nekā parasti
 • G14 - Es jutos vientuļš (-a)
 • G15 - Cilvēki pret mani bija nelaipni
 • G16 - Es baudīju dzīvi
 • G17 - Es raudāju
 • G18 - Es jutos bēdīgs (-a)
 • G19 - Es jutu, ka nepatīku cilvēkiem
 • G20 - Man bija grūti uzsākt kaut ko darīt
 • G21 - Kā ir mainījies Jūsu garastāvoklis un spēja priecāties par lietām, salīdzinot ar laiku pirms COVID-19 ārkārtas situācijas?
 • H_SADALA - H. FIZISKĀ AKTIVITĀTE
 • H1 - Vai ārkārtas situācijas laikā fiziski vingrojumi palīdzēja Jums novērst vai nepieļaut spriedzi?
 • H2 - Vai ārkārtas situācijas laikā Jūs uzskatījāt, ka fiziskie vingrinājumi ir svarīgi?
 • H3 - Vai ārkārtas situācijas laikā Jūs esat palielinājis (-usi) treniņu biežumu un/vai intensitāti?
 • H4 - Kā Jūsu fizisko aktivitāti ir ietekmējis ārkārtas stāvoklis saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanu?
 • I_SADALA - I. UZTURS
 • I1 - Vai ārkārtas situācijas laikā Jūs ievērojāt nepieciešamību ēst lielākās ēdiena porcijas vai ēst biežāk?
 • I2 - Lūdzu, atzīmējiet atbildi, kas vislabāk atspoguļo Jūsu ēšanas paradumus ārkārtas situācijas laikā:
 • I3 - Lūdzu, atzīmējiet atbildi, kas vislabāk atspoguļo Jūsu ķermeņa svaru ārkārtas situācijas laikā:
 • J_SADALA - J. VIEDOKLIS PAR COVID-19 EPIDĒMIJAS IZCELSMI
 • J1 - Vai Jūs ticat, ka vakcīna pret COVID-19 bija gatava jau pirms vīrusa izplatīšanās, un to slēpj no mums farmācijas kompāniju labā?
 • J2 - Vai Jūs ticat, ka COVID-19 tika izveidots laboratorijā, lai to izmantotu kā bioloģisko ieroci cilvēku populācijas iznīcināšanai?
 • J3 - Vai Jūs ticat, ka COVID-19 ir 5G tehnoloģijas (jaunākā mobilo sakaru standartu paaudze) rezultāts?
 • J4 - Vai Jūs ticat, ka COVID-19 parādījās nejauši, cilvēkam saskaroties ar dzīvniekiem, un tā ir parasta parādība, kas bija sagaidāma?
 • J5 - Vai Jūs ticat, ka COVID-19 mirstības līmenis ir daudz zemāks, taču pastāv maldīga informācija un paniku izraisoša propaganda?
 • J6 - Vai Jūs ticat, ka COVID-19 ir pasaules vareno līderu radīts, lai izraisītu globālu ekonomisko krīzi?
 • J7 - Vai Jūs ticat, ka COVID-19 ir dievišķa spēka zīme, lai iznīcinātu mūsu planētu?
 • K_SADALA - K. INTERNETS
 • K1 - Cik lielā mērā Jūs uztrauc informācija par COVID-19 un interneta izmantošana saistībā ar šiem jautājumiem?
 • K2 - Vai Jūs piekrītat tam, ka lielākā daļa interneta avotu, kas satur informāciju par COVID-19, ir dezinformējoši/maldinoši?
 • K3 - Ārkārtas situācijas laikā Jūs internetā pavadījāt vairāk laika nekā parasti:
 • K4 - Cik daudz Jūs izmantojāt sociālos medijus ārkārtas situācijas laikā?
 • K5 - Vai ārkārtas situācijas laikā Jūs esat ieguvis(-usi) ar internetu saistītus ieradumus, kuru Jums iepriekš nebija (piemēram: izveidojāt Facebook lapu, iesaistījāties kiberseksā vai azartspēlēs)?
 • L_SADALA - L. MIEGS ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ
 • L1 - Mana miega kvalitāte ārkārtas situācijas laikā bija:
 • L2 - Ārkārtas situācijas laikā man bija tendence palikt vēlu nomodā un gulēt daudzas stundas pa dienu.
 • L3 - Ārkārtas situācijas laikā es lietoju miegazāles, kas palīdzēja man gulēt naktī.
 • L4 - Ārkārtas situācijas laikā vismaz 3 nedēļu laikā man bija sapņi, kuros es jutos iesprostots.
 • M_SADALA - M. SMĒĶĒŠANA, ALKOHOLS UN PSIHOAKTĪVO VIELU LIETOŠANA
 • M1 - Vai Jūs smēķējāt pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas:
 • M2 - Vai Jūs lietojāt alkoholu pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas:
 • M3 - Vai Jūs lietojāt kādas citas psihoaktīvas vielas pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas (piemēram, marihuānu):
 • M4 - Cik daudz Jūs smēķējāt Jūs smēķējāt ārkārtējās situācijas laikā, salīdzinot ar laiku pirms tās izsludināšanas:
 • M5 - Cik daudz Jūs lietojāt alkoholu ārkārtējās situācijas laikā, salīdzinot ar laiku pirms tās izsludināšanas:
 • M6 - Cik daudz Jūs lietojāt citas psihoaktīvas vielas (piem., marihuāna) ārkārtējās situācijas laikā, salīdzinot ar laiku pirms tās izsludināšanas:
 • N_SADALA - N. SEKSUALITĀTE
 • N1 - Kā Jūs kopumā raksturotu Jūsu dzimumdzīves biežumu?
 • N2 - Vai ārkārtas situācijas laikā ir mainījusies Jūsu seksuālā vēlme?
 • N3 - Cik daudz baudas un gandarījuma Jūs guvāt dzimumdzīves laikā ārkārtējās situācijas laikā?
 • N4 - Vai Jūs uzskatāt, ka sekss palīdz tikt galā ar ikdienas stresu un trauksmi?
 • O_SADALA - O. DOMAS PAR NĀVI
 • O1 - Vai ārkārtas situācijas laikā Jums bija bail, ka Jūs nomirsiet?
 • O2 - Vai Jūs jebkad agrāk esat domājis (-usi), ka būtu labāk, ja Jūs būtu miris/-usi?
 • O3 - Vai ārkārtas situācijas laikā Jūs domājāt, ka tas ir brīnišķīgi, ka esat dzīvs/-a?
 • O4 - Vai Jūs jebkad agrāk esat kādreiz domājis (-usi), ka nav vērts dzīvot?
 • O5 - Vai ārkārtas situācijas laikā Jums ir bijušas domas nodarīt sev fizisku kaitējumu?
 • O6 - Vai ārkārtas situācijas laikā Jūs bieži domājāt izdarīt pašnāvību, ja Jums būs tāda iespēja?
 • O7 - Vai ārkārtas situācijas laikā Jūs plānojāt veidu, kādu izmantotu, lai beigtu savu dzīvi?
 • O8 - Ārkārtas situācijas laikā man ir bijušas domas par pašnāvību, taču es to nekad nedarītu.
 • O9 - Vai ārkārtas situācijas laikā Jūs baudījāt savu dzīvi?
 • O10 - Vai ārkārtas situācijas laikā Jūs jutāties noguris(-usi) no savas dzīves?
 • O11 - Vai ir mainījusies Jūsu tendence domāt par nāvi un / vai pašnāvību, salīdzinot ar laiku pirms ārkārtas situācijas saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanu ?
 • O12 - Vai līdz ārkārtas situācijas izsludināšanas laikam jebkad savas dzīves laikā esat jebkādā veidā sevi apzināti ievainojis/-usi?
 • O13 - Vai līdz ārkārtas situācijas sākšanās laikam jebkad savas dzīves laikā esat mēģinājis (-usi) veikt pašnāvību?
 • P_SADALA - P. GARĪGUMS UN PSIHOLOĢISKĀS PĀRDOMAS
 • P1 - Ārkārtas situācijas laikā manas reliģiskās/garīgās pārdomas kļuva biežākas.
 • valoda - Intervijas valoda

Variables

Svaru koeficients

f21 Location:

Summary Statistics: Min. 0.336274; Valid 2608.0; Max. 3.660669; Mean 1.0000000897239263; StDev 0.4501270075361677

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:vwoVKTRWMYw1zRqNaXwOvA==

Interview number

f21 Location:

Summary Statistics: Min. 41.0; StDev 10032.974085757582; Valid 2608.0; Max. 59878.0; Mean 13618.532208588655

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:StYRqIHoY8+WzR2bOFqF9A==

A. VISPĀRĪGIE DATI

f21 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ci8m0r2AxF4iL4WdqMAlWw==

Jūsu dzimums

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Cita

2

2.

Sieviete

1570

1.

Vīrietis

1036

Summary Statistics: Valid 2608.0; StDev 0.4908239497028901; Mean 1.603527607361963; Max. 3.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xGIslHTW9iIX/lUh6No3Rg==

Jūsu dzimšanas gads

f21 Location:

Summary Statistics: Mean 1973.5786042944785; Valid 2608.0; Min. 1945.0; Max. 2002.0; StDev 13.858702357701723;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:cgTd4EpmSgvZCKHF+6WpDg==

Vietas tips (4)

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Lielas pilsētas

516

3.

Parējās pilsētas

381

1.

Rīga

1013

4.

Lauki

698

Summary Statistics: Max. 4.0; Min. 1.0; Valid 2608.0; StDev 1.2328128237490543; Mean 2.292944785276072

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:d6m8IuOlMqOOrECth+9CaQ==

Vietas tips

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

City (100.000 – 1 million population)

0

6.

Rural area - Village

698

1.

Capital City

1013

4.

Town (20.000 – 100.000 inhabitants)

542

5.

Town (<20.000 inhabitants)

355

2.

City > 1 million population

0

Summary Statistics: Valid 2608.0; Mean 3.5061349693251516; Max. 6.0; StDev 2.111933129194808; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:giF5kmxN9b0ATIfDvS/CAw==

Reģions

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Rīga

1013

2.

Pierīga

475

5.

Zemgale

261

6.

Latgale

325

3.

Vidzeme

246

4.

Kurzeme

288

Summary Statistics: StDev 1.814934998255109; Max. 6.0; Valid 2608.0; Mean 2.725460122699386; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7SIqOrgq5jdlyiax2Uu7rg==

Kāda ir Jūsu tautība?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Krievs (-te)

719

3.

Cita (lūdzu norādīt)

165

1.

Latvietis (-te)

1724

Summary Statistics: Max. 3.0; Valid 2608.0; StDev 0.6058996174798299; Mean 1.4022239263803675; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:VabodAL6ak9tJpuctpMeJQ==

Cita (lūdzu norādīt): Kāda ir Jūsu tautība?

f21 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:0omGimouc85nopgHQkZURw==

Kāds ir Jūsu ģimenes stāvoklis?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Šķīries (-usies)

258

1.

Neprecējies (-usies)

469

6.

Cits

35

5.

Atraitnis (-e)

113

2.

Precējies (-usies) vai civillaulībā

1464

4.

Dzīvojat kopā ar cilvēku, ar kuru esat attiecībās

269

Summary Statistics: Max. 6.0; Valid 2608.0; Mean 2.309049079754601; Min. 1.0; StDev 1.0958838567961589;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:NtWGMmHz44sFNzW2ZPfW2w==

Cik cilvēku ārkārtas situācijas laikā dzīvoja mājsaimniecībā, kurā dzīvojāt Jūs (ieskaitot Jūs)?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

3 cilvēki

584

2.

2 cilvēki

962

5.

5 cilvēki vai vairāk

255

4.

4 cilvēki

407

1.

1 (es dzīvoju viens(-a) pats(-i))

400

Summary Statistics: Max. 5.0; Mean 2.6759969325153365; StDev 1.1937725844969322; Min. 1.0; Valid 2608.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:AV/B1B4ekdN4r3GjsWIFDw==

Cik Jums ir bērnu līdz 18 gadiem (ieskaitot) (neskatoties uz to, vai jūs dzīvojat kopā ar tiem vai nē)?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

2 bērni

297

4.

3 bērni

99

2.

1 bērns

511

5.

4 bērni vai vairāk

30

1.

0 (man nav bērnu)

1671

Summary Statistics: Mean 1.5835889570552146; Max. 5.0; StDev 0.9148180489380341; Min. 1.0; Valid 2608.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8n2QA3Lpk1e4im3EpE6/YQ==

Kāda ir Jūsu izglītība?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Doktora grāds (PhD)

38

2.

Vidusskolas vai līdzīga (ne vairāk par 12 izglītības gadiem)

964

4.

Maģistra grāds

767

1.

Pamatskolas vai zemāka (ne vairāk par 9 izglītības gadiem)

62

3.

Bakalaura grāds

777

Summary Statistics: StDev 0.8992142244100249; Min. 1.0; Max. 5.0; Valid 2608.0; Mean 2.906058282208588

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:GUdkRUMLObfzCQQPEOz1KQ==

Kāda ir Jūsu nodarbinātība?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Pašnodarbinātais / Frīlanseris

176

7.

Pensijā veselības traucējumu dēļ

61

9.

Nestrādājiet izvēles pēc (piemēram, iztiekat no

5

8.

Pabalsts veselības apsvērumu dēļ

22

4.

Pensionārs(-e)

262

2.

Algots darbinieks privātajā sektorā

984

5.

Bezdarbnieks(-ce)

197

6.

Mājsaimnieks(-ce)

81

1.

Darbs publiskajā sektorā

713

10.

Universitātes vai koledžas students(-e)

67

11.

Cits

40

Summary Statistics: Valid 2608.0; StDev 2.24336337728203; Max. 11.0; Mean 2.8703987730061344; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:M82YEKgr3Y4IOhGnYyluxw==

Vai Jūs esat nodarbināts (-a) veselības aprūpes nozarē?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Ārsts

21

5.

Administratīvais darbinieks slimnīcā

18

1.

Es nestrādāju veselības aprūpes nozarē

2492

6.

Cits slimnīcas personāls

12

4.

Cita veselības aprūpes profesija, kurai ir tiešs kontakts

38

3.

Medmāsa

27

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 2608.0; Mean 1.1230828220858893; StDev 0.6253469812775101; Max. 6.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:wuEkCYIF9puDqa6c39XTeA==

Vai ārkārtas situācijas laikā Jūs turpinājāt strādāt savā profesijā?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

1743

2.

170

Summary Statistics: Max. 2.0; Mean 1.0888656560376375; Valid 1913.0; StDev 0.28462413598158814; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9zFA5gBGTea3crHJDtFtVg==

B. VISPĀRĒJS VESELĪBAS STĀVOKLIS ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ

f21 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ci8m0r2AxF4iL4WdqMAlWw==

Kopumā Jūsu veselību ārkārtas situācijas laikā var raksturot šādi:

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Slikta

58

3.

Laba

1127

4.

Viduvēja

333

1.

Lieliska

425

2.

Ļoti laba

665

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 2.591257668711657; StDev 0.9781425362347078; Valid 2608.0; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:W1aI2gCXyVVnOrqxFb70VQ==

Vai Jums ir kāda hroniskā saslimšana (piemēram: cukura diabēts, hipertensija, astma, u.c.)?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

736

2.

1872

Summary Statistics: Mean 1.7177914110429444; Min. 1.0; Valid 2608.0; Max. 2.0; StDev 0.45016064069081446

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4tXHDDR5/7wVAP65+6fpVw==

Lūdzu, uzrakstiet minēto hronisko saslimšanu (-as):

f21 Location:

Variable Format: character

Notes: UNF:6:ECdNeP6i2XzE3/lhT5fucQ==

Vai Jūs esat tuvs radinieks vai aprūpētājs kādam cilvēkam, kurš ir augsta riska grupā inficēties ar COVID-19?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

947

2.

1661

Summary Statistics: Valid 2608.0; StDev 0.4809893901161067; Min. 1.0; Mean 1.6368865030674846; Max. 2.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:fXoVaoH0zQGm/NEjZ2Hmjg==

Vai Jums kādreiz ir bijusi kāda nopietna psihiskās veselības problēma, kuras dēļ Jūs vērsāties pie psihoterapeita vai cita psihiskās veselības speciālista vai ārstējāties ar medikamentiem?: Nē

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

0

410

1.

1

2198

Summary Statistics: Valid 2608.0; Max. 1.0; StDev 0.3640671242161618; Mean 0.8427914110429449; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zJS4kGZ2fDR7zoNsgWiuOw==

Trauksme

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

0

2391

1.

1

217

Summary Statistics: Mean 0.08320552147239257; Max. 1.0; Valid 2608.0; Min. 0.0; StDev 0.2762455850518483;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:IXmINVKBhVL8uwc+bbCQCA==

Depresija

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

0

2388

1.

1

220

Summary Statistics: StDev 0.277974010225976; Mean 0.08435582822085894; Valid 2608.0; Max. 1.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:HB2AmNPCzjOkHZALOz4/Yg==

Psihotiski traucējumi

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

1

27

0.

0

2581

Summary Statistics: Min. 0.0; Valid 2608.0; StDev 0.10123986916527179; Max. 1.0; Mean 0.010352760736196303;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8dN8PhIS8+x5fWIeg7f53Q==

Bipolārie traucējumi

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

0

2596

1.

1

12

Summary Statistics: Min. 0.0; Max. 1.0; StDev 0.0676890872591373; Mean 0.004601226993865009; Valid 2608.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zf+JTFdSdEbyIsZj/55iBw==

Cits

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

0

2558

1.

1

50

Summary Statistics: Max. 1.0; StDev 0.1371547848206905; Mean 0.019171779141104326; Valid 2608.0; Min. 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:85Vrct/sqmOzEWEEKOXUTw==

Vai Jūs pašlaik jebkādā veidā ārstējat savu psihisko veselību?: Nē

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

1

2431

0.

0

177

Summary Statistics: StDev 0.2515676561594008; Mean 0.932131901840491; Max. 1.0; Min. 0.0; Valid 2608.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ETxmGvsSjmb3RnXULTchyg==

Psihoterapija

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

0

2566

1.

1

42

Summary Statistics: StDev 0.12590084997533618; Max. 1.0; Valid 2608.0; Mean 0.016104294478527573; Min. 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:T4A0takw4YHr9z8MEVauzg==

Antipsihotiskie medikamenti

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

1

21

0.

0

2587

Summary Statistics: StDev 0.08938889169128474; Mean 0.008052147239263827; Min. 0.0; Valid 2608.0; Max. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:JCSrZWnHTBOVuQfjNGvQag==

Antidepresanti

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

0

2517

1.

1

91

Summary Statistics: Mean 0.034892638036809705; Min. 0.0; Valid 2608.0; Max. 1.0; StDev 0.18354307137072354

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:m6OURpnDRbRD5TmFWQl8nA==

Trankvilizatori/benzodiazepīni (Lexotanil, Xanax, Fenazepam, Clonazepam u.c.)

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

0.

0

2549

1.

1

59

Summary Statistics: StDev 0.14872590299536376; Mean 0.02262269938650309; Min. 0.0; Valid 2608.0; Max. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Q6EMhb6EEU37Mbtxx1PB/w==

C. DOMAS PAR COVID-19

f21 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ci8m0r2AxF4iL4WdqMAlWw==

Vai Jums ārkārtas situācijas laikā bija bail saslimt ar COVID-19?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Ļoti izteikti

57

1.

649

3.

Mēreni

624

4.

Izteikti

176

2.

Nedaudz

1102

Summary Statistics: Mean 2.190950920245399; Max. 5.0; Min. 1.0; Valid 2608.0; StDev 0.958459487045519

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:H5DpyOCGUcuDihxQOfLSgA==

Vai ārkārtas situācijas laikā Jūs uzskatījāt, ka piesardzības pasākumi valstī bija efektīvi?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Piesardzības pasākumi bija efektīvi

2131

2.

Piesardzības pasākumi nebija droši

477

Summary Statistics: Mean 1.1828987730061347; Max. 2.0; Min. 1.0; StDev 0.3866576483724378; Valid 2608.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ulsMJsxuVI1X/4zXM7T1Wg==

Vai iespēja, ka Jūsu ģimenes loceklis varētu saslimt ar COVID-19 un nomirt tā dēļ, Jūs biedēja?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Mēreni

626

5.

Ļoti izteikti

169

1.

512

2.

Nedaudz

930

4.

Izteikti

371

Summary Statistics: Max. 5.0; Mean 2.5226226993865035; Min. 1.0; Valid 2608.0; StDev 1.1471458988997727;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6AAaIsRa00I3rjuTCcwzhg==

Vai Jūs biedēja, ka gadījumā, ja Jūs saslimtu ar COVID-19, daži cilvēki attālinātos no Jums un vēlāk izturētos pret Jums savādāk?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Mēreni

333

2.

Nedaudz

550

5.

Ļoti izteikti

54

4.

Izteikti

127

1.

1544

Summary Statistics: Mean 1.6951687116564416; Max. 5.0; StDev 1.0041454402224883; Valid 2608.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:lTe3w8t2Hl/6UCnB+FZFUw==

D. DOMAS PAR VEIKTAJIEM PASĀKUMIEM (PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZOLĀCIJA) ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ

f21 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ci8m0r2AxF4iL4WdqMAlWw==

Ārkārtas situācijas laikā, laika periods, ko Jūs pavadījāt ārpus mājas iemeslu dēļ, kas nebija saistīti ar Jūsu darbu, bija:

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Mazāks nekā man nepieciešams

227

4.

Pietiekams

356

3.

Mērens / saprātīgs

944

1.

Minimāls

1020

6.

Pārmērīgs

11

5.

Liels

50

Summary Statistics: Max. 6.0; Min. 1.0; Valid 2608.0; StDev 1.1993239412239785; Mean 2.3182515337423313;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1iU5RJ0ELL3koUDXlCdV2g==

Vai Jūs bijāt ārkārtas situācijas laikā izolēts(-a) mājās?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Biju gandrīz pilnīgi izolēts (-a)

246

3.

Biju daļēji izolēts (-a)

387

1.

Biju pilnīgi izolēts (-a)

88

4.

Neesmu bijis izolēts (-a)

1887

Summary Statistics: Mean 3.5617331288343568; StDev 0.798459623242935; Valid 2608.0; Min. 1.0; Max. 4.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:NezMm3dLKul4BITzIbm+ng==

Saskaņā ar PVO sniegtajiem norādījumiem ārkārtas situācijas laikā bija jāveic daži piesardzības pasākumi, lai novērstu COVID-19 vīrusa izplatīšanos. Vai Jūs uzskatāt, ka veicāt atbilstošus piesardzības pasākumus?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Jā, lielā mērā

486

2.

Jā, nelielā mērā

452

3.

Jā, pietiekami lielā mērā

1340

1.

Nē, neveicu

90

5.

Jā, pilnībā

240

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 5.0; Valid 2608.0; StDev 0.9218037096177805; Mean 3.128067484662577

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:n4F4UOysE1qy+bplT0941A==

Vai Jūs uzskatāt, ka bijāt saņēmis pietiekamu informācijas apjomu par veikto piesardzības pasākumu nepieciešamību?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Vairāk vai mazāk

527

4.

Pietiekami

1618

5.

Vairāk nekā pietiekami

331

1.

64

2.

Nelielā mērā

68

Summary Statistics: Max. 5.0; StDev 0.7835863651456243; Mean 3.799079754601227; Valid 2608.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:JQSrdJ8sZ2P3AE/MexCxEA==

E. ĢIMENE

f21 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ci8m0r2AxF4iL4WdqMAlWw==

Ārkārtas situācijas laikā Jūs jutāt nepieciešamību komunicēt ar citiem Jūsu ģimenes locekļiem:

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Tik pat daudz kā iepriekš

2038

4.

Vairāk

302

2.

Mazāk

140

5.

Daudz vairāk

67

1.

Daudz mazāk

61

Summary Statistics: Max. 5.0; StDev 0.601236133719849; Min. 1.0; Valid 2608.0; Mean 3.0667177914110426

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:a65tKdBU+UpUyMX9MoTgSQ==

Ārkārtas situācijas laikā Jūs vēlējāties saņemt emocionālu atbalstu no citiem Jūsu ģimenes locekļiem:

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Mazāk kā iepriekš

77

5.

Daudz vairāk kā iepriekš

57

3.

Tik pat daudz kā iepriekš

2161

4.

Vairāk kā iepriekš

272

1.

Daudz mazāk kā iepriekš

41

Summary Statistics: StDev 0.5259808992248132; Valid 2608.0; Mean 3.087039877300614; Max. 5.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+jODfMEh+ZatbsNIzXwRmg==

Ārkārtas situācijas laikā Jums ir bijuši konflikti ar pārējiem Jūsu ģimenes locekļiem:

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Mazāk kā iepriekš

351

4.

Biežāk kā iepriekš

143

1.

Daudz mazāk kā iepriekš

299

5.

Daudz biežāk kā iepriekš

19

3.

Tik pat bieži kā iepriekš

1796

Summary Statistics: Max. 5.0; Valid 2608.0; Min. 1.0; Mean 2.7055214723926375; StDev 0.7685415503494717

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2rCm4uc+z4IOARigPzc0nw==

Kā ārkārtas situācijas laikā bija mainījusies Jūsu vispārējā attiecību kvalitāte ar citiem Jūsu ģimenes locekļiem salīdzinājumā ar attiecībām pirms ārkārtas situācijas sākšanās?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Izteikti pasliktinājās

11

4.

Uzlabojās

257

2.

Pasliktinājās

133

3.

Neizmainījās

2165

5.

Izteikti uzlabojās

42

Summary Statistics: Valid 2608.0; Max. 5.0; StDev 0.4752140666271525; Mean 3.0713190184049086; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:MbKH8HHEGC9Y8dMhwNMiTg==

Vai ārkārtas situācijas laikā Jums izdevās uzturēt ikdienas ierasto kārtību (pamošanās no rīta, regulāras ēdienreizes un gulēšanas stundas, aktivitātes) gan pašam (ja dzīvojat viens pats), gan kā ģimenei?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Dažkārt izdevās, bet ne vienmēr

453

4.

Stingri ievēroju ierasto dienas kārtību

244

1.

203

3.

Kopumā jā

1708

Summary Statistics: Mean 2.764187116564417; StDev 0.7233237110064701; Min. 1.0; Max. 4.0; Valid 2608.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:+EaK8VxgfB6vsTmiVc8CxA==

Ja Jums ir bērni, cik sarežģīti bija tikt galā ar viņu ikdienas dzīvi un uzvedību ārkārtējas situācijas laikā?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Daudz sarežģītāk nekā iepriekš

139

4.

Vieglāk nekā parasti, bet ne vienmēr

45

3.

Tāpat kā vienmēr

422

5.

Daudz vieglāk nekā iepriekš

23

2.

Sarežģītāk, bet ne vienmēr

308

Summary Statistics: Mean 2.471718249733191; Max. 5.0; Min. 1.0; Valid 937.0; StDev 0.8888558222055618;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Sp9gTAzPRoBtaT8Eb0fZgg==

Vai ārkārtas situācija Jums radīja finansiālas grūtības?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Bija daudz grūtāk nekā iepriekš

229

5.

Bija daudz vieglāk nekā iepriekš

22

2.

Bija grūtāk nekā iepriekš

610

3.

Bija tāpat kā vienmēr

1584

4.

Bija vieglāk nekā iepriekš

163

Summary Statistics: Mean 2.669861963190184; StDev 0.7566990551291164; Max. 5.0; Valid 2608.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:EdJ9yJ2RPkG2ZDeE62vqQQ==

EMOCIONĀLĀ PAŠSAJŪTA

f21 Location:

Summary Statistics: Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ci8m0r2AxF4iL4WdqMAlWw==

Ārkārtas situācijas laikā:

f21 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Max. NaN; Valid 0.0; Mean NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ci8m0r2AxF4iL4WdqMAlWw==

Es jutos mierīgs(-a)

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Mēreni

1277

4.

Ļoti

653

2.

Nedaudz

465

1.

213

Summary Statistics: Valid 2608.0; Mean 2.908742331288343; Max. 4.0; StDev 0.8644805883910183; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:LaY/PnDjxkbwkxqgQk5I9Q==

Es jutos droši.

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Nedaudz

537

3.

Mēreni

1310

4.

Ļoti

504

1.

257

Summary Statistics: Mean 2.7902607361963185; Max. 4.0; StDev 0.8658089252330491; Min. 1.0; Valid 2608.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:NMQCZj36u/XaK+SCPP2B4A==

Es jutos uzvilkts (-a)

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Nedaudz

711

4.

Ļoti

133

1.

1351

3.

Mēreni

413

Summary Statistics: Mean 1.7423312883435587; StDev 0.9023786122601325; Min. 1.0; Max. 4.0; Valid 2608.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3w9YUofbWu1Qg4qgvcW4yA==

Es jutos saspringts (-a)

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Nedaudz

868

4.

Ļoti

152

1.

1195

3.

Mēreni

393

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 0.8977033394506334; Valid 2608.0; Max. 4.0; Mean 1.8090490797546013

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:x+Sm31rvQLGp0mVXN5PYUw==

Es jutos brīvi.

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Mēreni

1217

4.

Ļoti

442

2.

Nedaudz

481

1.

468

Summary Statistics: Max. 4.0; StDev 0.9655549370349542; Mean 2.626150306748466; Min. 1.0; Valid 2608.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9EF+erwC9TCsfE1cnS91+Q==

Es jutos apbēdināts(-a)

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

1155

4.

Ļoti

174

2.

Nedaudz

866

3.

Mēreni

413

Summary Statistics: Valid 2608.0; Max. 4.0; Min. 1.0; StDev 0.9195646544777984; Mean 1.848926380368098;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:NX9mZcKotArUVRVwsPpXFg==

Es uztraucos par iespējamām neveiksmēm/nelaimēm.

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

782

2.

Nedaudz

1047

4.

Ļoti

234

3.

Mēreni

545

Summary Statistics: Max. 4.0; Min. 1.0; Valid 2608.0; StDev 0.9274692818846769; Mean 2.088573619631902

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/ZooxPy/r52/a6wXIpOb4w==

Es jutos gandarīts(-a)

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Ļoti

199

1.

925

2.

Nedaudz

590

3.

Mēreni

894

Summary Statistics: Max. 4.0; Valid 2608.0; Mean 2.1407208588957065; StDev 0.9915940224336436; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:LjkuLTvwLeOXgPJZRStQOw==

Es biju nobijies(-usies)

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Nedaudz

888

1.

1268

4.

Ļoti

108

3.

Mēreni

344

Summary Statistics: StDev 0.8428033176859089; Valid 2608.0; Max. 4.0; Min. 1.0; Mean 1.7285276073619633

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:D8keBsNtkpyo3qJ/+PjDYA==

Es jutos komfortabli.

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Nedaudz

521

4.

Ļoti

356

3.

Mēreni

1249

1.

482

Summary Statistics: Max. 4.0; Valid 2608.0; Min. 1.0; Mean 2.567101226993866; StDev 0.9425901206306937;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6TIziX++wlDgmkC7XsrwVg==

Es jutos pašpārliecināts (-a)

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Nedaudz

598

3.

Mēreni

1101

4.

Ļoti

436

1.

473

Summary Statistics: Valid 2608.0; Mean 2.5751533742331287; Min. 1.0; StDev 0.9704632806821752; Max. 4.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:t+w/nBSy/k9zMJH223uTvw==

Es jutos nervozs (-a)

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Ļoti

149

3.

Mēreni

327

1.

1315

2.

Nedaudz

817

Summary Statistics: Mean 1.735429447852761; Min. 1.0; Max. 4.0; Valid 2608.0; StDev 0.8879378192070032

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:N1zGb5IKKj4pLkfVKpFcOA==

Es jutos nemierīgs (-a)

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Nedaudz

915

1.

1155

3.

Mēreni

375

4.

Ļoti

163

Summary Statistics: Valid 2608.0; Max. 4.0; StDev 0.8981436319785447; Mean 1.8259202453987728; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4pA92/OmeA2TDDA4YUA+vQ==

Es biju neizlēmīgs (-a)

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Mēreni

306

1.

1662

4.

Ļoti

76

2.

Nedaudz

564

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 1.5383435582822087; Max. 4.0; StDev 0.8113515799785105; Valid 2608.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:cm85VaJkqvkw/PdyTgG5KA==

Es biju atslābināts (-a)

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

1015

4.

Ļoti

148

2.

Nedaudz

624

3.

Mēreni

821

Summary Statistics: StDev 0.9642657782277072; Max. 4.0; Mean 2.039110429447853; Valid 2608.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:aAdr+pB0Nhm1b/t4FbS2Gw==

Es jutos apmierināts (-a)

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Mēreni

1065

4.

Ļoti

244

1.

702

2.

Nedaudz

597

Summary Statistics: Max. 4.0; Valid 2608.0; Min. 1.0; Mean 2.3263036809815945; StDev 0.9724465580189114

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:j8S5XskzgxIv3TiW35oUYA==

Es jutos uztraucies (-usies)

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

1044

2.

Nedaudz

1041

3.

Mēreni

378

4.

Ļoti

145

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 0.8643720348279595; Max. 4.0; Valid 2608.0; Mean 1.8558282208588954;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:TrT4363CRkbJw5zskbzdxA==

Es jutos apmulsis (-usi)

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Nedaudz

819

4.

Ļoti

108

3.

Mēreni

327

1.

1354

Summary Statistics: Max. 4.0; Valid 2608.0; Min. 1.0; StDev 0.8448509093819501; Mean 1.6890337423312882

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:c4zm6tP9MV7jKpAjLRqLvQ==

Es jutos nosvērts (-a)

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Nedaudz

595

1.

466

3.

Mēreni

1171

4.

Ļoti

376

Summary Statistics: Valid 2608.0; Max. 4.0; StDev 0.9447783447001706; Min. 1.0; Mean 2.5586656441717794

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bhDnVipsJ0nGkMnUCdF6Zw==

Es jutos patīkami/mierīgi

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Nedaudz

621

4.

Ļoti

303

1.

562

3.

Mēreni

1122

Summary Statistics: Mean 2.4470858895705523; Max. 4.0; Min. 1.0; Valid 2608.0; StDev 0.9544071059871914;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:lp5QXILuIgm6gUi9814L5A==

Kā ir mainījies Jūsu emocionālais stāvoklis attiecībā uz trauksmes un nedrošības parādīšanos salīdzinājumā ar laiku pirms COVID-19 epidēmijas?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Nedaudz pasliktinājās

751

5.

Ļoti uzlabojās

32

1.

Ļoti pasliktinājās

88

3.

Neizmainījās

1631

4.

Nedaudz uzlabojās

106

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 2608.0; StDev 0.6546498353057804; Mean 2.7097392638036815; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:NL8vNtYCACD3vfSf2vNEYg==

EMOCIONĀLĀ PAŠSAJŪTA

f21 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; StDev NaN; Min. NaN; Mean NaN; Valid 0.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ci8m0r2AxF4iL4WdqMAlWw==

Ārkārtas situācijas laikā vismaz vienas nedēļas laikā:

f21 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Max. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Min. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ci8m0r2AxF4iL4WdqMAlWw==

Mani uztrauca lietas, kas parasti neuztrauc

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Laiku pai laikam/mērenu laika daudzumu (3-4 dienas)

368

1.

Reti/nekad (viena diena vai mazāk)

1256

2.

Dažreiz (1-2 dienas)

893

4.

Lielāko daļu laika/visu laiku (5–7 dienas)

91

Summary Statistics: Valid 2608.0; Mean 1.7292944785276074; Min. 1.0; Max. 4.0; StDev 0.830212468782547

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:glRhTwX9cdh5rMPtxloQPQ==

Es nevēlējos ēst; mana ēstgriba bija slikta

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Laiku pai laikam/mērenu laika daudzumu (3-4 dienas)

105

4.

Lielāko daļu laika/visu laiku (5–7 dienas)

18

2.

Dažreiz (1-2 dienas)

288

1.

Reti/nekad (viena diena vai mazāk)

2197

Summary Statistics: StDev 0.5374953792976419; Min. 1.0; Max. 4.0; Valid 2608.0; Mean 1.2116564417177915;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:7loYFl7p959iXxVRgxqaYQ==

Es nevarēju izvairīties no grūtsirdības pat ar ģimenes vai draugu palīdzību

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Lielāko daļu laika/visu laiku (5–7 dienas)

53

3.

Laiku pai laikam/mērenu laika daudzumu (3-4 dienas)

169

1.

Reti/nekad (viena diena vai mazāk)

1930

2.

Dažreiz (1-2 dienas)

456

Summary Statistics: Valid 2608.0; Min. 1.0; StDev 0.6954177250662278; Max. 4.0; Mean 1.3654141104294477;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:yD7WZlWanzmzgYkvEFrVLw==

Es jutu, ka man iet tik pat labi, kā pārējiem cilvēkiem

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Dažreiz (1-2 dienas)

539

4.

Lielāko daļu laika/visu laiku (5–7 dienas)

785

1.

Reti/nekad (viena diena vai mazāk)

657

3.

Laiku pai laikam/mērenu laika daudzumu (3-4 dienas)

627

Summary Statistics: Max. 4.0; StDev 1.1611014458769815; Mean 2.590490797546013; Min. 1.0; Valid 2608.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Bc2Ew89IvQBn8uz+XHPVtg==

Man bija grūtības koncentrēties uz to, ko es daru

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Dažreiz (1-2 dienas)

561

1.

Reti/nekad (viena diena vai mazāk)

1739

4.

Lielāko daļu laika/visu laiku (5–7 dienas)

78

3.

Laiku pai laikam/mērenu laika daudzumu (3-4 dienas)

230

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 1.4812116564417184; Valid 2608.0; Max. 4.0; StDev 0.7782721046019565

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:mM2B5hppUeQpo4ll1Bluvg==

Es jutos nomākts (-a)

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Lielāko daļu laika/visu laiku (5–7 dienas)

78

2.

Dažreiz (1-2 dienas)

645

3.

Laiku pai laikam/mērenu laika daudzumu (3-4 dienas)

229

1.

Reti/nekad (viena diena vai mazāk)

1656

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 2608.0; StDev 0.7779031247156475; Max. 4.0; Mean 1.5126533742331285;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ncIW7bMy/+8qBF1jpH6oKQ==

Es jutu, ka viss, ko es daru, pieprasa pūles

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Lielāko daļu laika/visu laiku (5–7 dienas)

101

2.

Dažreiz (1-2 dienas)

581

1.

Reti/nekad (viena diena vai mazāk)

1704

3.

Laiku pai laikam/mērenu laika daudzumu (3-4 dienas)

222

Summary Statistics: Valid 2608.0; Min. 1.0; StDev 0.807943669564406; Mean 1.50920245398773; Max. 4.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:u6YoFw5HkoKNw1CTDRhyJQ==

Es biju cerību pilns (-a) par nākotni

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Laiku pai laikam/mērenu laika daudzumu (3-4 dienas)

750

4.

Lielāko daļu laika/visu laiku (5–7 dienas)

667

1.

Reti/nekad (viena diena vai mazāk)

576

2.

Dažreiz (1-2 dienas)

615

Summary Statistics: Mean 2.578220858895706; Min. 1.0; StDev 1.094331551147941; Max. 4.0; Valid 2608.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:/GGU4ay3PvmvdBYn4TCmnA==

Man bija domas, ka mana dzīve nav izdevusies

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Laiku pai laikam/mērenu laika daudzumu (3-4 dienas)

164

1.

Reti/nekad (viena diena vai mazāk)

1958

4.

Lielāko daļu laika/visu laiku (5–7 dienas)

83

2.

Dažreiz (1-2 dienas)

403

Summary Statistics: Valid 2608.0; Max. 4.0; StDev 0.7426273520851923; Mean 1.3757668711656434; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:gpEaFuamTEElFTx4wZcQUQ==

Es biju baiļpilns (-a)

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Dažreiz (1-2 dienas)

532

4.

Lielāko daļu laika/visu laiku (5–7 dienas)

68

3.

Laiku pai laikam/mērenu laika daudzumu (3-4 dienas)

162

1.

Reti/nekad (viena diena vai mazāk)

1846

Summary Statistics: Max. 4.0; StDev 0.7225800264115351; Valid 2608.0; Mean 1.4064417177914113; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:dUDQNUpSZcLclLZ49+lsiQ==

Man bija miega traucējumi

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Lielāko daļu laika/visu laiku (5–7 dienas)

97

3.

Laiku pai laikam/mērenu laika daudzumu (3-4 dienas)

244

2.

Dažreiz (1-2 dienas)

591

1.

Reti/nekad (viena diena vai mazāk)

1676

Summary Statistics: Mean 1.525306748466258; Min. 1.0; Valid 2608.0; StDev 0.8123353167856687; Max. 4.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1SAvNkJD26qjEgRJYWR+iw==

Es biju laimīgs (-a)

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Reti/nekad (viena diena vai mazāk)

517

3.

Laiku pai laikam/mērenu laika daudzumu (3-4 dienas)

900

4.

Lielāko daļu laika/visu laiku (5–7 dienas)

560

2.

Dažreiz (1-2 dienas)

631

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 4.0; Mean 2.5763036809815945; StDev 1.0346537897792216; Valid 2608.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:WgrhTreamazcZ0FRWg9WBw==

Es runāju mazāk nekā parasti

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Laiku pai laikam/mērenu laika daudzumu (3-4 dienas)

320

1.

Reti/nekad (viena diena vai mazāk)

1547

4.

Lielāko daļu laika/visu laiku (5–7 dienas)

114

2.

Dažreiz (1-2 dienas)

627

Summary Statistics: Max. 4.0; Mean 1.6169478527607355; Min. 1.0; Valid 2608.0; StDev 0.8627150710339174

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xmUeQ7T1A816ewHpEl9stQ==

Es jutos vientuļš (-a)

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Dažreiz (1-2 dienas)

526

1.

Reti/nekad (viena diena vai mazāk)

1787

3.

Laiku pai laikam/mērenu laika daudzumu (3-4 dienas)

193

4.

Lielāko daļu laika/visu laiku (5–7 dienas)

102

Summary Statistics: Max. 4.0; Mean 1.4670245398773005; Min. 1.0; Valid 2608.0; StDev 0.7948733196769571

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:VwVr31TzArIvPfJ0zSuYCQ==

Cilvēki pret mani bija nelaipni

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Lielāko daļu laika/visu laiku (5–7 dienas)

40

1.

Reti/nekad (viena diena vai mazāk)

2189

3.

Laiku pai laikam/mērenu laika daudzumu (3-4 dienas)

86

2.

Dažreiz (1-2 dienas)

293

Summary Statistics: Max. 4.0; Min. 1.0; Valid 2608.0; StDev 0.5762792037066196; Mean 1.224309815950921

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:EV0cKaFKjnfyXlcnC5BEFg==

Es baudīju dzīvi

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Dažreiz (1-2 dienas)

653

1.

Reti/nekad (viena diena vai mazāk)

653

3.

Laiku pai laikam/mērenu laika daudzumu (3-4 dienas)

740

4.

Lielāko daļu laika/visu laiku (5–7 dienas)

562

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 2.4643404907975457; StDev 1.086705882987548; Valid 2608.0; Max. 4.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:RjdWLneMYZ2gDiCXVJ5IxQ==

Es raudāju

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Laiku pai laikam/mērenu laika daudzumu (3-4 dienas)

93

4.

Lielāko daļu laika/visu laiku (5–7 dienas)

29

1.

Reti/nekad (viena diena vai mazāk)

2172

2.

Dažreiz (1-2 dienas)

314

Summary Statistics: Mean 1.2250766871165644; Max. 4.0; StDev 0.5590830294144858; Min. 1.0; Valid 2608.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xI7tFJr42b2CFH8b+OP6Ew==

Es jutos bēdīgs (-a)

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Reti/nekad (viena diena vai mazāk)

1667

4.

Lielāko daļu laika/visu laiku (5–7 dienas)

55

2.

Dažreiz (1-2 dienas)

683

3.

Laiku pai laikam/mērenu laika daudzumu (3-4 dienas)

203

Summary Statistics: Max. 4.0; StDev 0.7294141737314996; Min. 1.0; Mean 1.4808282208588952; Valid 2608.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:j2wQj+ElcagKEC13bloF7g==

Es jutu, ka nepatīku cilvēkiem

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Dažreiz (1-2 dienas)

291

3.

Laiku pai laikam/mērenu laika daudzumu (3-4 dienas)

88

4.

Lielāko daļu laika/visu laiku (5–7 dienas)

37

1.

Reti/nekad (viena diena vai mazāk)

2192

Summary Statistics: Valid 2608.0; Mean 1.2216257668711652; StDev 0.5702980421035913; Max. 4.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:6n6y5a8vPzBBewmy0Kk/cg==

Man bija grūti uzsākt kaut ko darīt

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Dažreiz (1-2 dienas)

782

4.

Lielāko daļu laika/visu laiku (5–7 dienas)

98

1.

Reti/nekad (viena diena vai mazāk)

1478

3.

Laiku pai laikam/mērenu laika daudzumu (3-4 dienas)

250

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 1.6042944785276076; StDev 0.8102791626230279; Valid 2608.0; Max. 4.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:WxOj7wpZyZDVfO/qu5bEzA==

Kā ir mainījies Jūsu garastāvoklis un spēja priecāties par lietām, salīdzinot ar laiku pirms COVID-19 ārkārtas situācijas?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Ļoti pasliktinājās

65

3.

Neizmainījās

1748

5.

Ļoti uzlabojās

67

4.

Nedaudz uzlabojās

276

2.

Nedaudz pasliktinājās

452

Summary Statistics: Valid 2608.0; Mean 2.934049079754601; StDev 0.690962105523016; Max. 5.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9d3IeIQtu9qb4lJGKXx1rA==

H. FIZISKĀ AKTIVITĀTE

f21 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; StDev NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ci8m0r2AxF4iL4WdqMAlWw==

Vai ārkārtas situācijas laikā fiziski vingrojumi palīdzēja Jums novērst vai nepieļaut spriedzi?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Mēreni

633

5.

Noteikti jā

175

2.

Nedaudz

510

1.

813

4.

Drīzāk jā

477

Summary Statistics: Valid 2608.0; StDev 1.2815995013948873; Min. 1.0; Max. 5.0; Mean 2.4980828220858893

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:um2dLGuSN3RzMHzqXfU6dg==

Vai ārkārtas situācijas laikā Jūs uzskatījāt, ka fiziskie vingrinājumi ir svarīgi?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Nedaudz svarīgi

420

4.

Svarīgi

700

1.

Nav svarīgi

484

3.

Mēreni svarīgi (vidēji)

709

5.

Ļoti svarīgi

295

Summary Statistics: Max. 5.0; Valid 2608.0; Mean 2.962423312883436; Min. 1.0; StDev 1.2741442647775563

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Da7zK9qwPm/GCm60g+ARYA==

Vai ārkārtas situācijas laikā Jūs esat palielinājis (-usi) treniņu biežumu un/vai intensitāti?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Ļoti izteikti palielināju

53

1.

Nepalielināju

1772

2.

Nedaudz palielināju

279

3.

Mēreni palielināju (vidēji)

396

4.

Izteikti palielināju

108

Summary Statistics: Mean 1.6161809815950916; Min. 1.0; Max. 5.0; StDev 1.016321948999776; Valid 2608.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:HfODa3nelXvWnyBkHEGlVQ==

Kā Jūsu fizisko aktivitāti ir ietekmējis ārkārtas stāvoklis saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanu?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Tā nedaudz palielinājās

310

5.

Tā izteikti palielinājās

87

1.

Tā izteikti samazinājās

378

2.

Tā nedaudz samazinājās

431

3.

Tā neizmainījās

1402

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 5.0; Mean 2.730444785276074; Valid 2608.0; StDev 0.961774723685972;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:hwwid19gGLGV737v9R/z9Q==

I. UZTURS

f21 Location:

Summary Statistics: Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Min. NaN; Max. NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ci8m0r2AxF4iL4WdqMAlWw==

Vai ārkārtas situācijas laikā Jūs ievērojāt nepieciešamību ēst lielākās ēdiena porcijas vai ēst biežāk?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Es ēdu tik pat daudz

1849

2.

Es ēdu nedaudz mazāk nekā iepriekš

219

1.

Es ēdu daudz mazāk nekā iepriekš

77

4.

Es ēdu nedaudz vairāk nekā iepriekš

363

5.

Es ēdu daudz vairāk nekā iepriekš

100

Summary Statistics: Max. 5.0; Valid 2608.0; StDev 0.6996513942248586; Min. 1.0; Mean 3.072852760736196;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:GaPSdb3J8y/nTVNL3CO6GQ==

Lūdzu, atzīmējiet atbildi, kas vislabāk atspoguļo Jūsu ēšanas paradumus ārkārtas situācijas laikā:

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Es ēdu neveselīgāk

228

2.

Mani ēšanas paradumi un izvēles nav mainījušies

2090

1.

Es ēdu veselīgāk

290

Summary Statistics: StDev 0.4451184632705336; Min. 1.0; Mean 1.976226993865031; Valid 2608.0; Max. 3.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:3ez6862cu/dn/+ME8YPRHg==

Lūdzu, atzīmējiet atbildi, kas vislabāk atspoguļo Jūsu ķermeņa svaru ārkārtas situācijas laikā:

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Mana ķermeņa masa ir ievērojami palielinājusies (vairāk par 2-3 kilogramiem)

219

4.

Mana ķermeņa masa ir nedaudz palielinājusies (mazāk par 2 kilogramiem)

464

2.

Mana ķermeņa masa ir nedaudz samazinājusies (mazāk par 2 kilogramiem)

202

1.

Mana ķermeņa masa ir ievērojami samazinājusies (vairāk par 2-3 kilogramiem)

127

3.

Mana ķermeņa masa ir stabila

1596

Summary Statistics: StDev 0.8701080638694672; Min. 1.0; Valid 2608.0; Mean 3.1710122699386503; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2ozgHGrKOwaWH7zDRq3msA==

J. VIEDOKLIS PAR COVID-19 EPIDĒMIJAS IZCELSMI

f21 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; Min. NaN; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ci8m0r2AxF4iL4WdqMAlWw==

Vai Jūs ticat, ka vakcīna pret COVID-19 bija gatava jau pirms vīrusa izplatīšanās, un to slēpj no mums farmācijas kompāniju labā?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Neticu

1341

3.

Tas ir iespējams

807

4.

Ticu

117

5.

Esmu pat to pārliecināts (-a)

92

2.

Nedaudz tam ticu

251

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 1.99079754601227; StDev 1.1493363174041609; Valid 2608.0; Max. 5.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:ADdkOcAc2EEdegqnsGQOrw==

Vai Jūs ticat, ka COVID-19 tika izveidots laboratorijā, lai to izmantotu kā bioloģisko ieroci cilvēku populācijas iznīcināšanai?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Esmu pat to pārliecināts (-a)

215

1.

Neticu

708

3.

Tas ir iespējams

965

2.

Nedaudz tam ticu

439

4.

Ticu

281

Summary Statistics: StDev 1.2246953934366345; Max. 5.0; Valid 2608.0; Mean 2.5613496932515343; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:E2aTrYlOZ3j8kS3vJiU5Sg==

Vai Jūs ticat, ka COVID-19 ir 5G tehnoloģijas (jaunākā mobilo sakaru standartu paaudze) rezultāts?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Nedaudz tam ticu

132

5.

Esmu pat to pārliecināts (-a)

18

1.

Neticu

2083

3.

Tas ir iespējams

326

4.

Ticu

49

Summary Statistics: Valid 2608.0; StDev 0.826131601269603; Min. 1.0; Mean 1.3845858895705523; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:KRhv6AKq67fK/ysr72XtTw==

Vai Jūs ticat, ka COVID-19 parādījās nejauši, cilvēkam saskaroties ar dzīvniekiem, un tā ir parasta parādība, kas bija sagaidāma?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Neticu

814

3.

Tas ir iespējams

998

5.

Esmu pat to pārliecināts (-a)

97

2.

Nedaudz tam ticu

397

4.

Ticu

302

Summary Statistics: Max. 5.0; Mean 2.4137269938650316; StDev 1.1498050356939837; Min. 1.0; Valid 2608.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:PwJ8I6cB6Ti547jUrW3ClA==

Vai Jūs ticat, ka COVID-19 mirstības līmenis ir daudz zemāks, taču pastāv maldīga informācija un paniku izraisoša propaganda?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Tas ir iespējams

777

4.

Ticu

345

1.

Neticu

756

5.

Esmu pat to pārliecināts (-a)

294

2.

Nedaudz tam ticu

436

Summary Statistics: Max. 5.0; Min. 1.0; Mean 2.610812883435583; Valid 2608.0; StDev 1.3263108715807594;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:WliID1bSb9xQnDKlCSSmHA==

Vai Jūs ticat, ka COVID-19 ir pasaules vareno līderu radīts, lai izraisītu globālu ekonomisko krīzi?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Tas ir iespējams

842

1.

Neticu

903

2.

Nedaudz tam ticu

366

5.

Esmu pat to pārliecināts (-a)

216

4.

Ticu

281

Summary Statistics: Min. 1.0; Valid 2608.0; StDev 1.2853050963439243; Mean 2.440567484662576; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:aEYbCvpLq8ceEl2Ivdg77Q==

Vai Jūs ticat, ka COVID-19 ir dievišķa spēka zīme, lai iznīcinātu mūsu planētu?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Ticu

35

5.

Esmu pat to pārliecināts (-a)

13

2.

Nedaudz tam ticu

181

3.

Tas ir iespējams

248

1.

Neticu

2131

Summary Statistics: Max. 5.0; StDev 0.7404419936074669; Valid 2608.0; Mean 1.3197852760736195; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:kYhfHV6Z/8nxr+bazqA1eA==

K. INTERNETS

f21 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; Mean NaN; StDev NaN; Max. NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ci8m0r2AxF4iL4WdqMAlWw==

Cik lielā mērā Jūs uztrauc informācija par COVID-19 un interneta izmantošana saistībā ar šiem jautājumiem?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Nemaz

1159

2.

Nedaudz

640

3.

Mēreni

657

4.

Izteikti

122

5.

Ļoti izteikti

30

Summary Statistics: Max. 5.0; Mean 1.9355828220858893; Min. 1.0; Valid 2608.0; StDev 0.9915596843545448;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:YbTNHndUeT6Z0q5WkLn7Lg==

Vai Jūs piekrītat tam, ka lielākā daļa interneta avotu, kas satur informāciju par COVID-19, ir dezinformējoši/maldinoši?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Izteikti

425

2.

Nedaudz

822

5.

Ļoti izteikti

155

3.

Mēreni

828

1.

378

Summary Statistics: StDev 1.0916062015018553; Min. 1.0; Valid 2608.0; Max. 5.0; Mean 2.676763803680982

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:HzdYd4++JZ+BWxtEcxV09Q==

Ārkārtas situācijas laikā Jūs internetā pavadījāt vairāk laika nekā parasti:

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Izteikti vairāk

391

2.

Nedaudz vairāk

536

3.

Mēreni vairāk

468

1.

Tikpat

1084

5.

Ļoti izteikti vairāk

129

Summary Statistics: Max. 5.0; StDev 1.2631725495178272; Min. 1.0; Valid 2608.0; Mean 2.2120398773006142

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:uf2vGnDD5x6NBbUlA/i0xQ==

Cik daudz Jūs izmantojāt sociālos medijus ārkārtas situācijas laikā?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Vairāk nekā iepriekš

658

2.

Tik pat daudz

1817

3.

Mazāk nekā iepriekš

133

Summary Statistics: StDev 0.5127135357384671; Max. 3.0; Valid 2608.0; Mean 1.798696319018405; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:eabacndNwrfJXnpVC3M0VQ==

Vai ārkārtas situācijas laikā Jūs esat ieguvis(-usi) ar internetu saistītus ieradumus, kuru Jums iepriekš nebija (piemēram: izveidojāt Facebook lapu, iesaistījāties kiberseksā vai azartspēlēs)?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

2414

1.

194

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 2.0; Valid 2608.0; Mean 1.9256134969325152; StDev 0.2624491609891609

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:34XjZwOoOqu16nD3nUFrDQ==

L. MIEGS ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ

f21 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Valid 0.0; StDev NaN; Max. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ci8m0r2AxF4iL4WdqMAlWw==

Mana miega kvalitāte ārkārtas situācijas laikā bija:

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Daudz sliktāka

86

4.

Nedaudz labāka

85

5.

Daudz labāka

35

3.

Tāda pati (ne sliktāka ne labāka)

2013

2.

Nedaudz sliktāka

389

Summary Statistics: StDev 0.5858568395013046; Min. 1.0; Valid 2608.0; Mean 2.8443251533742333; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:CThuBoiJ0Vp4043kMt1ppA==

Ārkārtas situācijas laikā man bija tendence palikt vēlu nomodā un gulēt daudzas stundas pa dienu.

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Gandrīz vienmēr

65

4.

Bieži

136

1.

Nekad

1285

3.

Dažreiz

570

2.

Reti

552

Summary Statistics: Valid 2608.0; Min. 1.0; Max. 5.0; StDev 1.065628782420651; Mean 1.9049079754601235

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xMTnnNr9dUCWk98/+XYmHA==

Ārkārtas situācijas laikā es lietoju miegazāles, kas palīdzēja man gulēt naktī.

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Reti

163

3.

Dažreiz

147

4.

Bieži

42

5.

Gandrīz vienmēr

34

1.

Nekad

2222

Summary Statistics: StDev 0.7521300165672933; Max. 5.0; Valid 2608.0; Mean 1.2756901840490802; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:MK/Zl/WCupvbiLm300LpPg==

Ārkārtas situācijas laikā vismaz 3 nedēļu laikā man bija sapņi, kuros es jutos iesprostots.

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Nekad

2201

5.

Gandrīz vienmēr

3

3.

Dažreiz

139

4.

Bieži

22

2.

Reti

243

Summary Statistics: StDev 0.5899760189153521; Min. 1.0; Mean 1.2296779141104295; Valid 2608.0; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:8iaBcbeCneQyMCFYKmdm3w==

M. SMĒĶĒŠANA, ALKOHOLS UN PSIHOAKTĪVO VIELU LIETOŠANA

f21 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Mean NaN; Max. NaN; Min. NaN; Valid 0.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ci8m0r2AxF4iL4WdqMAlWw==

Vai Jūs smēķējāt pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas:

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Es smēķēju (tai skaitā epizodiski smēķēju)

693

1.

Es nesmēķēju

1915

Summary Statistics: Valid 2608.0; StDev 0.44180100284667556; Mean 1.2657208588957058; Max. 2.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:p55AM31V5wcGrfGBOptJIg==

Vai Jūs lietojāt alkoholu pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas:

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Es nelietoju daudz vai nelietoju nemaz

2275

2.

Es lietoju daudz (katru dienu vairāk nekā vienu dzērienu - stiprie alkoholiskie dzērieni 40ml, vīns 125 ml, gatavs

333

Summary Statistics: Valid 2608.0; Min. 1.0; Max. 2.0; Mean 1.1276840490797544; StDev 0.33380167232453645

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Nce3cOeN02lRMPPe2j10XQ==

Vai Jūs lietojāt kādas citas psihoaktīvas vielas pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas (piemēram, marihuānu):

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Nelietoju

2511

3.

Bieži

13

2.

Reizēm un diezgan reti

84

Summary Statistics: StDev 0.224471787130215; Mean 1.0421779141104293; Valid 2608.0; Min. 1.0; Max. 3.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:jPacErPDdHsPwojnh8gTDA==

Cik daudz Jūs smēķējāt Jūs smēķējāt ārkārtējās situācijas laikā, salīdzinot ar laiku pirms tās izsludināšanas:

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Vairāk

79

3.

Mazāk

67

2.

Tikpat daudz

547

Summary Statistics: StDev 0.45900150457554195; Min. 1.0; Max. 3.0; Mean 1.9826839826839826; Valid 693.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:W3s5kD1AoQV6sE+r2lYVKw==

Cik daudz Jūs lietojāt alkoholu ārkārtējās situācijas laikā, salīdzinot ar laiku pirms tās izsludināšanas:

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Vairāk

214

2.

Tikpat daudz vai nemaz

2099

3.

Mazāk

295

Summary Statistics: Mean 2.0310582822085887; Max. 3.0; Min. 1.0; Valid 2608.0; StDev 0.4407704482906455

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:XrfcC8B9uir1FhKzy17izQ==

Cik daudz Jūs lietojāt citas psihoaktīvas vielas (piem., marihuāna) ārkārtējās situācijas laikā, salīdzinot ar laiku pirms tās izsludināšanas:

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Mazāk

26

2.

Tik par daudz

60

1.

Vairāk

11

Summary Statistics: StDev 0.601044337410017; Max. 3.0; Mean 2.1546391752577323; Min. 1.0; Valid 97.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:t4LLneK2wlCA1uKdaDRh4Q==

N. SEKSUALITĀTE

f21 Location:

Summary Statistics: Max. NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Mean NaN; StDev NaN

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ci8m0r2AxF4iL4WdqMAlWw==

Kā Jūs kopumā raksturotu Jūsu dzimumdzīves biežumu?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Pilnībā pietiekams

174

4.

Drīzāk pietiekams

144

1.

Noteikti nepietiekams

547

2.

Drīzāk nepietiekams

485

3.

Normāls

1258

Summary Statistics: StDev 1.0833935662652017; Min. 1.0; Max. 5.0; Mean 2.583205521472392; Valid 2608.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:9OOF/MmKMEr4NUWKNlv+jg==

Vai ārkārtas situācijas laikā ir mainījusies Jūsu seksuālā vēlme?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Izteikti samazinājās

123

2.

Nedaudz samazinājās

199

4.

Nedaudz palielinājās

140

5.

Izteikti palielinājās

37

3.

Palika tāda pati

2109

Summary Statistics: Max. 5.0; StDev 0.6063655092021056; Mean 2.911426380368098; Valid 2608.0; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:bE6h/EDiAsriJwxcGzngcQ==

Cik daudz baudas un gandarījuma Jūs guvāt dzimumdzīves laikā ārkārtējās situācijas laikā?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Nedaudz

289

4.

Pietiekami daudz

738

3.

Mēreni

1019

1.

Nemaz

486

5.

Ļoti daudz

76

Summary Statistics: Valid 2608.0; Min. 1.0; Mean 2.8577453987730066; StDev 1.1117504595758014; Max. 5.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:z0AHZGfuwfT8x/rRLTEdtA==

Vai Jūs uzskatāt, ka sekss palīdz tikt galā ar ikdienas stresu un trauksmi?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

3.

Mēreni palīdz

898

2.

Nedaudz palīdz

538

1.

Nepalīdz

338

4.

Izteikti palīdz

632

5.

Ļoti izteikti palīdz

202

Summary Statistics: Valid 2608.0; Mean 2.9317484662576683; Max. 5.0; StDev 1.1281268572202252; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:4MciYVTDs4010e2u846x1Q==

O. DOMAS PAR NĀVI

f21 Location:

Summary Statistics: Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN; Valid 0.0; StDev NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ci8m0r2AxF4iL4WdqMAlWw==

Vai ārkārtas situācijas laikā Jums bija bail, ka Jūs nomirsiet?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Bija ļoti bail

32

2.

Bija nedaudz bail

666

1.

Nebija bail

1804

3.

Bija bail

106

Summary Statistics: Valid 2608.0; Max. 4.0; StDev 0.6237358108448142; Mean 1.373466257668712; Min. 1.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Z8VH37MR5jshzx8TuM3rzA==

Vai Jūs jebkad agrāk esat domājis (-usi), ka būtu labāk, ja Jūs būtu miris/-usi?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Ļoti bieži

46

2.

Dažreiz

734

3.

Bieži

92

1.

Nekad

1736

Summary Statistics: StDev 0.6461408194349977; Min. 1.0; Valid 2608.0; Max. 4.0; Mean 1.4049079754601226

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:KE/K36i2gFrBVWAeAGTuGg==

Vai ārkārtas situācijas laikā Jūs domājāt, ka tas ir brīnišķīgi, ka esat dzīvs/-a?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Nekad

866

4.

Ļoti bieži

334

3.

Bieži

524

2.

Dažreiz

884

Summary Statistics: Mean 2.125; Min. 1.0; StDev 1.014896715585622; Max. 4.0; Valid 2608.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:t59d2qn8CwzWpA5UbqVCOQ==

Vai Jūs jebkad agrāk esat kādreiz domājis (-usi), ka nav vērts dzīvot?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Dažreiz

781

1.

Nekad

1689

3.

Bieži

97

4.

Ļoti bieži

41

Summary Statistics: Min. 1.0; Mean 1.4210122699386503; StDev 0.6423634580807551; Max. 4.0; Valid 2608.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:EENWHtenhYvTNh59XBaETg==

Vai ārkārtas situācijas laikā Jums ir bijušas domas nodarīt sev fizisku kaitējumu?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Ļoti bieži

11

3.

Bieži

20

1.

Nekad

2472

2.

Dažreiz

105

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 4.0; Mean 1.0682515337423313; Valid 2608.0; StDev 0.3229201408019994

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:u5Ryn5S1+KQ9i7pwaQXoog==

Vai ārkārtas situācijas laikā Jūs bieži domājāt izdarīt pašnāvību, ja Jums būs tāda iespēja?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Ļoti bieži

10

3.

Bieži

23

2.

Dažreiz

96

1.

Nekad

2479

Summary Statistics: StDev 0.3198199302272128; Mean 1.0659509202453985; Valid 2608.0; Max. 4.0; Min. 1.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:1xD39HveDf/3pz/EB2BZVw==

Vai ārkārtas situācijas laikā Jūs plānojāt veidu, kādu izmantotu, lai beigtu savu dzīvi?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Nekad

2486

2.

Dažreiz

97

4.

Ļoti bieži

5

3.

Bieži

20

Summary Statistics: StDev 0.28593221605910357; Valid 2608.0; Min. 1.0; Max. 4.0; Mean 1.0582822085889572

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:WXPoC+2uGOuvuLHJQPlpaQ==

Ārkārtas situācijas laikā man ir bijušas domas par pašnāvību, taču es to nekad nedarītu.

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Ļoti bieži

8

2.

Dažreiz

165

3.

Bieži

27

1.

Nekad

2408

Summary Statistics: Valid 2608.0; Min. 1.0; Max. 4.0; StDev 0.3516406351310789; Mean 1.0931748466257667;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:2m8UCkrmBPynNwW3Y5TThA==

Vai ārkārtas situācijas laikā Jūs baudījāt savu dzīvi?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Ļoti izbaudīju

151

3.

Lielākoties izbaudīju

928

2.

Nedaudz izbaudīju

1031

1.

Neizbaudīju

498

Summary Statistics: Valid 2608.0; StDev 0.8365788764032847; Mean 2.280674846625767; Min. 1.0; Max. 4.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:DG6jGxtCxCDvsuQkbUfXtQ==

Vai ārkārtas situācijas laikā Jūs jutāties noguris(-usi) no savas dzīves?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Nedaudz jutos

948

3.

Jutos

195

4.

Izteikti jutos

73

1.

Noteikti nejutos

1392

Summary Statistics: Valid 2608.0; Min. 1.0; Max. 4.0; StDev 0.7471866866315102; Mean 1.5970092024539875;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:C/isMWz03UErVlq4PVoScg==

Vai ir mainījusies Jūsu tendence domāt par nāvi un / vai pašnāvību, salīdzinot ar laiku pirms ārkārtas situācijas saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanu ?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

5.

Tā izteikti samazinājās

157

3.

Tā neizmainījās

2260

2.

Tā nedaudz palielinājās

119

4.

Tā nedaudz samazinājās

40

1.

Tā izteikti palielinājās

32

Summary Statistics: Mean 3.065567484662577; Max. 5.0; Valid 2608.0; Min. 1.0; StDev 0.5887931654536823

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:NbLMc15H9OIPKDgQ3iGaUA==

Vai līdz ārkārtas situācijas izsludināšanas laikam jebkad savas dzīves laikā esat jebkādā veidā sevi apzināti ievainojis/-usi?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

1.

Nekad

2375

4.

Vairākas reizes

35

3.

2-3 reizes

69

2.

Vienu reizi

129

Summary Statistics: Max. 4.0; StDev 0.5057925492905356; Min. 1.0; Valid 2608.0; Mean 1.142638036809816;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:q1mdPbK4l0b5u50OqSexLg==

Vai līdz ārkārtas situācijas sākšanās laikam jebkad savas dzīves laikā esat mēģinājis (-usi) veikt pašnāvību?

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

4.

Vairākas reizes

7

3.

2-3 reizes

33

1.

Nekad

2457

2.

Vienu reizi

111

Summary Statistics: Min. 1.0; StDev 0.33408112787800515; Mean 1.0759202453987728; Valid 2608.0; Max. 4.0;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:xphi7W4K0IRAi0oBHeHwmQ==

P. GARĪGUMS UN PSIHOLOĢISKĀS PĀRDOMAS

f21 Location:

Summary Statistics: StDev NaN; Valid 0.0; Min. NaN; Max. NaN; Mean NaN;

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ci8m0r2AxF4iL4WdqMAlWw==

Ārkārtas situācijas laikā manas reliģiskās/garīgās pārdomas kļuva biežākas.

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Nedaudz

475

1.

2023

4.

Ļoti izteikti

21

3.

Izteikti

89

Summary Statistics: Min. 1.0; Max. 4.0; StDev 0.562008238043706; Valid 2608.0; Mean 1.2745398773006136

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:Ero8+ufKGZV65ZEqmZGGaA==

Intervijas valoda

f21 Location:

Value

Label

Frequency

Text

2.

Krievu

835

1.

Latviešu

1773

Summary Statistics: Valid 2608.0; Mean 1.3201687116564418; StDev 0.46663068759607973; Min. 1.0; Max. 2.0

Variable Format: numeric

Notes: UNF:6:zWQl1oseRmNVVrkAJWuJ8w==